O nás

V spoločnosti ProDog sa zameriavame na poskytovanie služieb v oblasti kynológie.

Na trhu pôsobíme od 19. septembra 2013, kedy sme zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, číslo vložky 33365/V, IČO: 47408944, získali oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Zakladateľom spoločnosti je Radoslav Timko, absolvent študijného odboru Kynológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je absolventom akreditovaných kurzov Dornova metóda - zvieratá, Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, Ochrana zvierat pri preprave, Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, online kurzov Canine First Aid, Dog Care, Pet First Aid. V spoločnosti ProDog pôsobil ako konateľ do 30. júna 2016.

V súčasnosti je konateľkou Miroslava Mudráková, ktorá má od detstva pozitívny vzťah ku psom, rada sa o nich stará a rozmaznáva ich.