O nás

V spoločnosti ProDog sa zameriavame na poskytovanie služieb v oblasti kynológie.

Na trhu pôsobíme od 19. septembra 2013,  kedy sme zápisom spoločnosti do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, číslo vložky 33365/V, IČO: 47408944, získali oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Konateľom je Bc. Radoslav Timko, absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom odbore Kynológia. Okrem vzdelania v odbore je absolventom kurzov Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, Ochrana zvierat pri preprave a Dornova metóda - zvieratá. Certifikáty z týchto kurzov získal v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a v České škole Dornovy metody pro zvířata.